2013 grudzień - Boże Narodzenie

 
Odpust parafialny Matki Bożej Bolesnej w parafii
Dnia 23 września 2012 roku parafia w Żędowicach obchodziła uroczystość odpustową. W tym dniu odprawiono również mszę dziękczynną za beatyfikację księdza Józefa Czempiela. Po południu, podczas nabożeństwa odbył się odczyt o życiu błogosławionego. Odczyt poprowadziła Joanna Grajewska – Wróbel, historyk i mieszkanka Piekar Śląskich, gdzie urodził się błogosławiony ksiądz.
Ksiądz J. Czempiel spędził trzy lata w Żędowicach, jako pierwszy proboszcz tutejszej parafii.
Podczas II wojny światowej zginął śmiercią męczeńską w Dachau. W tym roku mija 70. rocznica jego śmierci.
Został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II w 1999 roku.

Na zdjęciu:
Rodzina błogosławionego i goście, biorący udział w uroczystościach.

 
BOŻE CIAŁO 2012
W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przeszła procesja do czterech ołtarzy ulicami: Strzelecką, Stawową, XXX – lecia i Wojska Polskiego.
Ołtarze przygotowali: rodzina Labus, rodzina Lechowicz, rodzina Buk, rodziny Kajstura i Meinert. 
BIERZMOWANIE 2012
Dnia 25 maja 2012 r. w kościele w Żędowicach Biskup Andrzej Czaja udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Kielczy, Zawadzkiego i Żędowic. 
KWIECIEŃ 2012


 
GRUDZIEŃ 2011
Stajenka bożonarodzeniowa

Tradycyjna stajenka z figurami Świętej Rodziny, Trzech Króli, pasterzy i owiec została w tym roku ustawiona na zewnątrz kościoła.

W kościele – figury małego Jezusa, św. Józefa i Maryi Dziewicy.KONSEKRACJA KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W ŻĘDOWICACH
PRZEZ KS. BP. ANDRZEJA CZAJĘ
8 GRUDNIA 2011 R.

Sława obrazu Matki Boskiej była główną przyczyną wybudowania nowego kościoła w Żędowicach. Kościół powstał jako wyraz wdzięczności Matce Bożej Żędowickiej.

Dnia 8.12.1949 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego, którego dokonał, kierujący całą budową, ks. Henryk Lakomik. Wśród miejscowej ludności panował entuzjazm i powszechna mobilizacja. Nie zabrakło rąk chętnych do pracy i pomocy przy posuwających się w niezwykle szybkim tempie pracach budowlanych. Już 7.06.1950 r. ówczesny administrator Śląska Opolskiego, ks. Infułat Bolesław Kominek poświęcił nowy kościół. Wystrój kościoła był bardzo ubogi. W pierwszych latach istnienia większość wyposażenia pochodziła ze starego kościoła.

W latach sześćdziesiątych XX wieku niezbędny okazał się remont kościoła ze względu na liczne niedopatrzenia i usterki, jakie miały miejsce przy szybkiej jego budowie. W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi ołtarz z obrazem Matki Bożej został przeniesiony na pierwotne miejsce do starego kościoła i już nigdy nie wrócił do wyremontowanej świątyni. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia ks. Emil Strzelczyk zakupił płaskorzeźby do prezbiterium przedstawiające Matkę Boską Bolesną, św. Jana i św. Magdalenę pod krzyżem.

Na początku XXI wieku kościół wymagał kolejnych remontów: wymiany dachu, sufitu, malowania ścian. W latach 2003-2011 przeprowadzono generalny remont, założono kasetony, zakupiono nowy marmurowy ołtarz, wyremontowano organy, zawieszono nowe oświetlenie. W roku 2011 wymalowano wnętrze kościoła oraz dodano po obu stronach naw bocznych malowidła przedstawiające tajemnice różańca: radosne i bolesne. Dokonania ostatniego czasu dają najlepsze świadectwo wielkiej ofiarności i żarliwości religijnej parafian. Tak odnowiona i wyposażona świątynia została przygotowana do konsekracji.

Dnia 8 grudnia 2011 roku, po 62 latach od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni, odbyła się jej konsekracja.
,, Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni.”

Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do miłości.

W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy do niej przychodzą. Potem następuje uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) oraz zapalenie wszystkich świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość Świata.
 
CZERWIEC 2011
Dnia 2 czerwca gościliśmy w naszej parafii Ordynariusza Diecezji Opolskiej – Biskupa Andrzeja Czaję.
Przybył do Żędowic na duszpasterską wizytację oraz udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Procesja powitała Jego Eminencję i wprowadziła do kościoła. Następnie witali go przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, rodzice młodzieży i Ksiądz Proboszcz Piotr Mykita.
W czasie mszy świętej Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 13 uczniom klasy III gimnazjum.
Po wyjściu z kościoła zanim udał się na plebanię czekała go miła niespodzianka. Grała orkiestra i wtórowali jej zgromadzeni wierni, na koniec odśpiewano dostojnemu gościowi ,,Sto lat”.

 
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2010
Od lat tradycyjnie we wrześniu z Żędowic wyrusza piesza pielgrzymka na Górę św. Anny na uroczystość Podwyższenia Krzyża. W tegorocznej 124 pielgrzymce wzięło udział 57 pątników, w jedną i drugą powrotną stronę. Pielgrzymka wyruszyła z Żędowic po porannej mszy św. w piątek 10 września,a wróciła z powrotem do Żędowic późnym wieczorem 12 września.

19 września świętowaliśmy w naszej parafii drugi odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Od kilku lat zachodzą pewne zmiany związane z naszymi dwoma odpustami. Jeszcze nie tak dawno temu naszym głównym odpustem był odpust lipcowy związany z świętem Nawiedzenia najświętszej Marii Panny. Na ten odpust przybywały też piesze procesje z sąsiednich parafii tj. z Kielczy i Zawadzkiego. Niestety w Zawadzkiem tradycja procesji odpustowych do Żędowic już zanikła, a i z Żędowic nie wyruszają też procesje na odpust do Zawadzkiego. Odbywają się jedynie jeszcze procesje z Żędowic do Kielczy, na odpust św. Bartłomieja oraz z Kielczy do Żędowic. W tym roku właśnie gościliśmy procesję z Kielczy na wrześniowym odpuście Matki Boskiej Bolesnej, zgodnie z nowym zwyczajem lub tradycją. Obecne procesje nie są już tak liczne, jak niegdyś to bywało, ale jeszcze się odbywają. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć kielczańskiej procesji oraz jej powitania przed kościołem przez naszego księdza proboszcza.

W październiku tego roku nie było w życiu naszej parafii jakiś istotnych wydarzeń. Tradycyjnie październik jest miesiącem modlitw różańcowych.
Zaszły też zmiany związane z wyposażeniem kościoła, a polegające na zakupie i założeniu nowych wykładzin tapicerskich w ławkach.
 
SIERPIEŃ 2010
Sierpień jest drugim wakacyjnym miesiącem, w którym część z nas wyjeżdża, aby odpocząć i zobaczyć ciekawe miejsca w Polsce, a obecnie także w innych, coraz dalszych krajach. Nie są to już tylko wyjazdy do krewnych w Niemczech lub za pracą do Holandii i Niemiec , lecz samodzielne wyjazdy, na ogół do krajów śródziemnomorskich, połączone bardzo często z pielgrzymowaniem do miejsc związanych historycznie i współcześnie z źródłami naszej wiary.

Tradycyjnie w naszym kraju sierpień jest też miesiącem pielgrzymowania na Jasną Górę w Częstochowie. Jak co roku, gościliśmy w naszej parafii w dniu 18 sierpnia, część opolskiej pieszej pielgrzymki z Raciborza, która w następnym dniu łączy się z pielgrzymami z okolic Opola, by wspólnie już podążać do Matki Boskiej Częstochowskiej.

W ostatnią niedzielę sierpnia z naszej parafii wyruszyła też procesja na odpust do sąsiedniej parafii w Kielczy, do której kiedyś należały też Żędowice, zanim nie utworzono na początku ubiegłego wieku samodzielnej parafii w Żędowicach. Łza się w oku kręci na wspomnienie niegdysiejszych procesji, odpustów i tłumów pątników. Jedyne czego chyba nie ma mniej, to kramów odpustowych i różnorodności towarów tam oferowanych, nawet takich, które nijak się mają do tradycji odpustowych.

 
CZERWIEC - LIPIEC 2010
W czwartek 3 czerwca obchodziliśmy, jak zresztą co roku, uroczystość Bożego Ciała. Procesja przeszła od kościoła ulicą księdza Wajdy, do ulicy Strzeleckiej, następnie tą ulicą do ostatniego ołtarza, usytuowanego przy przydrożnym krzyżu, znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich ze Strzelecką. Podobnie jak w latach poprzednich modliliśmy się w trakcie procesji, przy czterech misternie wykonanych przez parafian ołtarzach. W tym roku ołtarze zostały przygotowane z pomocą sąsiadów, przez następujące rodziny:

- Mrohs
- Sladek
- Kurzeja
- Lucyna i Jerzy Stasz.


Jeden z tych ołtarzy wykonany ze szkła, przez rodzinę Kurzeja, znajduje się obecnie pod chórem, w lewej nawie naszego kościoła.
Zdjęcia z przebiegu uroczystości jak i same ołtarze można zobaczyć w naszej galerii.

28 czerwca b.r. rozpoczęły się w naszej parafii kolejne misje, które w tym roku prowadził ojciec Cherubin, pochodzący wprawdzie z Zawadzkiego, ale obecnie związany rodzinnie z Żędowicami. Misje trwały prze cały tydzień i zostały zakończone nabożeństwem Krzyża, w niedzielę 4 lipca, w dniu naszego Odpustu Nawiedzenia NMP.W lipcu zostało również wymienione pokrycie dachu na plebani oraz wykonano zadaszenie pomiędzy Starym i Nowym kościołem. Niejako przy okazji remontu dachu, na plebani, na strychu odnaleziono żeliwną tabliczkę z datą pierwszych misji, jakie odbyły się w Żędowicach w 1895 roku. Tabliczka po renowacji i zakonserwowaniu została umieszczona na obecnym krzyży misyjnym, znajdującym się na placu kościelnym, a który to został tam umieszczony w trakcie poprzednich misji w 2000 roku. Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają w/w historyczną tabliczkę, oraz nieistniejący poprzednio obiekt tj. nowe zadaszenie.
 
MAJ 2010
Maj to miesiąc tradycyjnych nabożeństw majowych oraz pierwszych komunii. W tym roku w dniu 9 maja, do pierwszej komunii przystąpiło dwanaścioro trzecioklasistów. Łza się w oku kręci, gdy w Żędowicach ten sakrament przyjmowało kilka razy więcej dzieci. Część tych brakujących dzieci przystępuje do pierwszej komunii w innych krajach, do których za chlebem wyemigrowali ich rodzice. Niedzielę później odnowienie swojej pierwszej komunii miały dzieci, które ten sakrament przyjęły w ubiegłym roku. W dniu 28 maja do naszej parafii przybył ksiądz biskup Paweł Stobrawa, który podczas uroczystej mszy świętej udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Żędowic, Kielczy i z obydwóch parafii Zawadzkiego. Uroczysta msza święta została odprawiona przez księdza biskupa w asyście księdza dziekana Joachima Bomby, naszego księdza proboszcza i pozostałych księży z parafii z których młodzież przystępowała do sakramentu bierzmowania. 
MARZEC - KWIECIEŃ 2010
W drugiej połowie marca został zakończony, tak jak planowano, generalny remont sufitu, w nawie głównej naszego kościoła parafialnego i wszystkie msze oraz nabożeństwa, w tym związane z Wielkim Tygodniem, mogły już być ponownie sprawowane w naszej coraz dostojniejszej świątyni. W Niedzielę Palmową, zgodnie z wieloletnią już tradycją, ulicami Żędowic przeszła parafialna Droga Krzyżowa, a w Poniedziałek Wielkanocny po południu, pomimo intensywnych opadów deszczu, odbyła się kolejna Procesja Konna. Z kolei po świętach, w środę 21 kwietnia, odbył się w naszej parafii Konwent Wielkanocny, czyli uroczysta msza święta odprawiana wspólnie przez wszystkich księży z naszego dekanatu, z udziałem parafialnego chóru, orkiestry i Dzieci Maryi.

 
STYCZEŃ - LUTY 2010
W nowym kościele od 24 stycznia rozpoczęto remont stropu, Zakończenie tych prac jest przewidywane na połowę marca.

W związku z remontem wszystkie msze święte oraz inne nabożeństwa odbywają się w odpowiednio przygotowanej salce parafialnej.


 
Boże Narodzenie 2009
Tegoroczny wystrój bożonarodzeniowej Stajenki w naszym kościele był skromniejszy niż zwykle, ze względu na mający się rozpocząć w drugiej połowie stycznia br. remont sufitu.

 
Październik 2009
W połowie października przy cmentarzu wymieniono część ogrodzenia. Sfatygowane stare ogrodzenie od strony zachodniej zostało zastąpione nowym, w tym została wymieniona brama wjazdowa i furtka. Być może do przyszłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych uda się wymienić pozostałą część ogrodzenia.

Pomyślnego finału doczekały się także zabiegi dotyczące pozwolenia na remont sufitu w nawie głównej kościoła.
 
W niedzielę 6.09 obchodziliśmy w naszej parafii Dożynki Parafialne, będące podziękowaniem Bogu za tegoroczne plony. W tym roku mieliśmy jeszcze jedne Dożynki - Gminne, które obchodziliśmy w dniu 27.09. Jak wiadomo ubiegłoroczne Dożynki Gminne nie odbyły się, gdyż środki przeznaczone na ten cel, decyzją Rady Sołeckiej zostały przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy ucierpieli podczas huraganu, jaki przeszedł przez ich miejscowości 15 sierpnia ubiegłego roku.

Tegoroczne Gminne Święto Plonów rozpoczęliśmy od procesji z domu Państwa Garbas do kościoła, gdzie została odprawiona przez ks. proboszcza Piotra Mykitę msza święta w intencji rolników.
Po południu odbył się tradycyjny korowód dożynkowy ulicami Żędowic, a później festyn. W barwnym korowodzie dożynkowym najliczniejsza i najbardziej kolorowa była grupa młodzieży szkolnej z Żędowic. Również pomysłowe były scenki rodzajowe oraz eksponaty zademonstrowane przez pozostałych uczestników korowodu. Szkoda tylko, że coraz mniej jest uczestników korowodu, który jak zawsze wzbudza największe zainteresowanie.

W trakcie występów artystycznych w namiocie, wspaniale zaprezentowała się ponownie nasza młodzież szkolna. Występ zespołu "ŻĘDOWIANIE" oraz scenki z życia wzięte, zademonstrowane przez uczniów Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego wywołały żywy aplauz zaproszonych gości, mieszkańców Żędowic i innych licznie przybyłych osób. Fotoreportaże z tegorocznych Gminnych Dożynek można zobaczyć na stronie Żędowic www.zedowice.pl.Pielgrzymka na Górę św. Anny
Msza święta z niedzieli 27.09 miała dwie intencje, jedną w intencji rolników z naszej Gminy, oraz drugą, w intencji pielgrzymów na Górę św. Anny. Tegoroczna 123 pielgrzymka odbyła się w dniach 11 -13 września br. Wzięło w niej udział 51 uczestników - razem z członkami orkiestry.

 
Odpust
W niedzielę 20 września obchodziliśmy w Żędowicach drugi z naszych odpustów - Odpust Matki Boskiej Bolesnej. Na sumę odpustową przybyła procesja z Kielczy. Po południu zostało odprawione nabożeństwo fatimskie, połączone z procesją do figury Matki Boskiej na placu kościelnym.Pod koniec nabożeństwa na placu posadzono sadzonkę sosny, podarowaną parafii przez Nadleśnictwo Zawadzkie, a którą wyhodowano z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki do naszej ojczyzny. 
Msza w intencji chorych i różaniec na cmentarzu
W poniedziałek 21 września została odprawiona msza święta w intencji chorych, a po południu odmówiono różaniec na cmentarzu.

 
Copyright © 2024 All Right Reserved
1 Online « 94 Dziś « 382245 Odwiedzin « Rekord: 324(19.04.2020)
360 Grad Idee