Dzieci Maryi


"O Niepokalana Dziewico, Bogarodzico Maryjo. Wobec wszystkich tutaj obecnych, obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno, Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w łasce uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć królestwo Twego Syna (...)"

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy."

O nas

Jesteśmy grupą dzieci i młodzieży zgromadzonej przy osobie Maryi Niepokalanie Poczętej. Nasza wspólnota posiada piękną nazwę, która wskazuje wyraźnie na bliskie pokrewieństwo swych członków z samym Bogiem - skoro "Dzieci Maryi" to równocześnie "bracia i siostry Jezusa". Dzieci Maryi mają bardzo wyraźne miejsce podczas liturgii - w bardzo bliskim sąsiedztwie ołtarza, przy Jezusie, tak jak Maryja. To coś w rodzaju straży przybocznej czy weselnego orszaku Jezusa-Oblubieńca (jak ewangeliczne panny z lampami).
Naszym głównym celem jest szerzenie kultu Maryi w parafii, do której należymy.
Siły do tego czerpiemy z cotygodniowych spotkań, na których pogłębiamy naszą wiarę przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, a także przez śpiew i zabawę. Nasza służba wyraża się przez aktywny udział w Eucharystii i nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych.
Najważniejszym dniem każdego "Dziecka Maryi" jest 8 grudnia - święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uroczyście przyjmowane są nowe dzieci do naszej wspólnoty, które publicznie składają przyrzeczenia wiernej służby Niepokalanej, a pozostali członkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. Zewnętrznym znakiem przynależenia do grupy Dzieci Maryi jest Cudowny Medalik z wizerunkiem Niepokalanej.

Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy w naszej parafii została utworzona grupa Dzieci Maryi. Obecnie jest nas nieco mniej około 30 osób, ale mamy nadzieję, że liczba ta znacznie się zwiększy.

Obowiązki Dziecka Maryi

1 Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2 Bierze czynny udział w Eucharystii.
3 Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4 Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5 Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi.
6 Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7 Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8 Jest wzorem ucznia.
9 Śpieszy bliźnim z pomocą.
10 Jest apostołem wśród otoczenia.
11 Przynajmniej raz w tygodniu, w dzień powszechny we mszy świętej uczestniczyć.
12 Każdego dnia przynajmniej 15 minut adorować Pana Jezusa w kościele.
 
Copyright © 2024 All Right Reserved
3 Online « 94 Dziś « 382245 Odwiedzin « Rekord: 324(19.04.2020)
360 Grad Idee